Obwieszczenie nr GN.6730.293.2018 z dnia 12.12.2018r. zawiadamiające o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla działki nr 52 położonej w obrębie geodezyjnym Grabowiec , gmina Szemud do uzgodnień.

Obwieszczenie nr GN.6730.293.2018