Obwieszczenie GN.6733.45.2018 zawiadamiające, że w dniu 14.12.2018 r. zostało wszczęte na wniosek: Pana Andrzeja Kowalewskiego zam. przy ul. Józefa Sikorskiego 52, 84-208 Kielno postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działce nr 196/3, 81/17, 81/16, 81/6, 81/21, 81/22, 81/23 obręb geodezyjny Kamień, gmina Szemud.

Obwieszczenie nr GN.6733.45.2018