Obwieszczenie znak: GO.6344.5.2018 z dnia 03. 01. 2019 r. o wyłożeniu do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie określenia w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykaz kąpielisk w Gminie Szemud w roku 2019, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia oraz załącznik do obwieszczenia.

Obwieszczenie GO.6344.5.2018 z dnia 03.01.2019r.

Projekt uchwały kąpielisko