Obwieszczenie GN.6733.48.2018 z dnia 03.01.2019 r. informujące że w dniu 03.01.2019 r. zostało wszczęte na wniosek: ENERGA-OPERATOR S. A. , Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowanej przez Pana Huberta Kaliszewskiego pełnomocnik inwestora adres do korespondencji:P. P. U. i H. ELUS K. Hinc, L. Kuźma Sp. J., ul. Kościerska 1A, 83-300 Kartuzy postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową linii kablowej SN 15kV na terenie działek nr 557, 604 obręb Kielno, gmina Szemud.

Obwieszczenie nr GN.6733.48.2018