Obwieszczenie GN.6733.49.2018 informujące, że w dniu 03.01.2019 r. zostało wszczęte na wniosek Pani Teresy Sułkowskiej zam. ul. Płk. Dąbka 243B/17, 81-155 Gdynia
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działce nr 50/11, 50/9 obręb geodezyjny Grabowiec, gmina Szemud.

Obwieszczenie nr GN.6733.49.2018