Obwieszczenie GN.6733.50.2018 informujące, że w dniu 03.01.2019 r. zostało wszczęte na wniosek Pana Krzysztofa Czoska zam. przy ul. Dworskiej 10, 84-208 Warzno postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi na działce nr 265/4, 265/5, 265/6, 264, 259, 279/2, 279/3, 279/4, 279/5, 279/6, 279/7, 279/8 obręb geodezyjny Warzno, gmina Szemud.

Obwieszczenie nr GN.6733.50.2018