Obwieszczenie nr GN.6733.41.2018 informujące, że w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami na działce nr 205/36, 205/42, 205/54, 205/17, 205/66, 205/71, 205/73, 205/74 obręb geodezyjny Dobrzewino, gmina Szemud Urząd Gminy Szemud informuje, że w przedmiotowej sprawie został zebrany cały materiał dowodowy i można dokonać końcowego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w niniejszej sprawie.

Obwieszczenie nr GN.6733.41.2018