Obwieszczenie GN.6733.40.2018 zawiadamiające,że w dniu 16.01.2018 r. zostało wszczęte na wniosek Pana Leszka Śmieszalskiego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na działce nr 601/28 położonej w obrębie geodezyjnym Szemud, gmina Szemud.

Obwieszczenie GN.6733.40.2018