Obwieszczenie nr GN.6733.1.2019 zawiadamiające, że w dniu 15.01.2019 r. zostało wszczęte na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów reprezentowana przez Pana Wojciecha Damps pełnomocnik inwestora adres do korespondencji INSTAL-TECH, ul. Balcerskiego 10/4, 80-299 Gdańsk postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci gazowej średniego ciśnienia (infrastruktura techniczna podziemna) na działkach nr 204, 215/58, 215/59, 215/36, 215/71, 215/70 obręb geodezyjny Dobrzewino, gmina Szemud.

Obwieszczenie nr GN.6733.1.2019