Obwieszczenie nr GN.6733.44.2018 z dnia 17.01.2019r.informujące, że po rozpatrzeniu wniosku Pani Agnieszki Grau, zam. przy ul. Łebińskich 6, 84-217 Łebno, zawiadamia się, że w dniu 17.01.2019 r. wydana została decyzja nr GN.6733.44.2018 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami na działkach nr 160/9, 160/10, 160/11 obręb geodezyjny Łebno, gmina Szemud.

Obwieszczenie nr GN.6733.44.2018