Obwieszczenie nr GN.6733.46.2018 informujące, że w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej nN 0,4kV, złącza kablowo-pomiarowego na działce nr 150, 160/2, 160/9, 160/10, 160/11 obręb geodezyjny Łebno, gmina Szemud Urząd Gminy Szemud informuje, że w przedmiotowej sprawie został zebrany cały materiał dowodowy i można dokonać końcowego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w niniejszej sprawie.

Obwieszczenie nr GN.6733.46.2018