Wójt Gminy Szemud zawiadamia, że w dniu 24.06.2016 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne nr GN.6733.23.2016 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 448/8, 414/2, 413/2, 413/6, 413/24,
402/5, 402/2, 402/1, 413/18, 415/2, 448/22 obręb geodezyjny Donimierz, gmina Szemud.

Obwieszczenie
Wójt Gminy Szemud zawiadamia, że w dniu 24.06.2016 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne nr GN.6733.22.2016 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 609/9 obręb geodezyjny Szemud, gmina
Szemud

Obwieszczenie
Wójt Gminy Szemud zawiadamia, że w dniu 24.06.2016 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne nr GN.6733.21.2016 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 587/2, 586, 585, 579, 581, 580, 584
obręb geodezyjny Szemud, gmina Szemud

Obwieszczenie