Wójt Gminy Szemud zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne Nr GN.6733.20.2016 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 343/4, 288/4, 343/4 obręb geodezyjny Koleczkowo, gmina Szemud

Obwieszczenie