Wójt Gminy Szemud zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne Nr GN.6733.24.2016 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci wodociągowej na działce nr 84/39 wraz z przyłączem do działki nr 84/38 obręb geodezyjny Kielno, gmina Szemud.

Obwieszczenie