Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (dot. Postanowienia) nr RDOŚ-Gd-WOO.4240.293.2016.KLP.3 z Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku

 

Obwieszczenie Wójta