Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji dotyczącej inwestycji celu publicznego sygnatura GN.6733.20.2017 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej nN – 0,4 kV na działce 213,214/34 wraz ze złączem kablowym na działce nr 214/34 oraz przesunięcie istniejącego złącza z działki 213 na działkę nr 215/77 obręb geodezyjny Dobrzewino, gmina Szemud

Treść obwieszczenia nr GN.6733.20.2017