Obwieszczenie dotyczące wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Uruchomieniu eksploatacji piasku ze złoża „PRZETOCZYNO II” na dz. 157/2 (część), 158 (część) i 164/2 (część) obręb Przetoczyno”

Obwieszczenie nr GO.6220.12.2017.10