Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji dotyczącej inwestycji celu publicznego sygnatura GN.6733.21.2017 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działce nr 408/9, 169/1 wraz z przyłączami na działce 169/1 obręb geodezyjny Częstkowo, gmina Szemud.