Ogłoszenie o przetargu – oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat.