Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu MPZP fragmentów wsi Przetoczyno, gmina Szemud