Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu MPZP fragmentów wsi Szemud, gmina Szemud