Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu MPZP fragmentów wsi Bojano, gmina Szemud