Ogłoszenie Wójta Gminy Szemud o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Szemud, gmina Szemud.

Ogłoszenie