Przekazujemy do publicznej wiadomości opinię pomorskiego Kuratora Oświaty nt. uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Opinia Kuratora Oświaty

Przedmiotową uchwałę zamieszczamy poniżej.

Uchwała nr XXVIII / 369 / 2017 Rady Gminy Szemud z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego