ROK 2006

Krzysztof Brzezicki – Zastępca Wójta Gminy

2007-10-31-07-35-24_1_785942007-10-31-08-34-38_1_59801 2007-10-31-08-35-04_1_24314 2007-10-31-08-35-50_1_30494

 

 

 

Teresa Pustelnik – Skarbnik Gminy

2007-10-31-08-40-35_1_729872007-10-31-08-40-17_1_424372007-10-31-08-39-58_1_603062007-10-31-08-39-31_1_49506

 

 

 

Marcelina Stubba – Zastępca Skarbnika Gminy

2007-10-31-08-50-42_1_141032007-10-31-08-51-04_1_368622007-10-31-08-51-23_1_679032007-10-31-07-51-39_1_87452

 

 

 

 

Stefan Miotke – Kierownik
Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji

2007-10-31-08-45-27_1_515552007-10-31-08-44-50_1_125042007-10-31-08-44-28_1_786962007-10-31-08-44-03_1_47457

 

 

 

 

Regina Balandowska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

2007-10-31-08-54-25_1_452982007-10-31-08-54-44_1_685572007-10-31-07-54-59_1_062772007-10-31-07-55-15_1_90315