ROK 2007

Krzysztof Brzezicki – Zastępca Wójta Gminy

2008-05-28-14-58-44_1_386202008-05-28-14-59-24_1_493932008-05-28-14-59-55_1_365592008-05-28-15-00-28_1_51224

 

 

Teresa Pustelnik – Skarbnik Gminy

2008-05-28-15-26-01_1_465642008-05-28-15-26-28_1_443272008-05-28-15-27-33_1_413922008-05-28-15-27-56_1_10135

 

 

Marcelina Stubba – Zastępca Skarbnika Gminy

2008-05-28-15-32-54_1_772612008-05-28-15-33-39_1_043262008-05-28-15-34-07_1_382592008-05-28-15-34-30_1_39013

 

 

Stefan Miotke – Kierownik
Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji

2008-05-28-15-37-58_1_164282008-05-28-15-38-41_1_705752008-05-28-15-39-13_1_193782008-05-28-15-39-51_1_05537

 

 

Regina Balandowska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

2008-05-28-15-42-29_1_559562008-05-28-15-42-49_1_868932008-05-28-15-43-09_1_131192008-05-28-15-43-32_1_14762