Wójt Gminy Szemud
ogłasza I otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Szemud w roku 2016

Szczegóły w Załącznikach poniżej:

Zarządzenie nr 280/IV/2016
Załącznik do Zarządzenia