Wójt Gminy Szemud
ogłasza
otwarty konkurs ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego

Ogłoszenie
Zarządzenie
Załącznik nr 1 do ogłoszenia
Załącznik nr 1 do oferty
Załącznik nr 2 do ogłoszenia
Załącznik nr 3 do ogłoszenia