Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2017-2018 w obwodach łowieckich nr 63 i 71