Postanowienie RDOŚ-Gd-WOO.4240.494.2016.KLP.2 w załączniku poniżej:

postanowienie-rdos-dec-srodowiskowa-armetbis