Postanowienie RDOŚ-Gd-WOO.4240.420.2016.PW.4 w załączniku poniżej:

postanowienie RDOŚ