Sesja III – 20.12.2018

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – przyjęcie porządku obrad

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – wniosek – zmiana porządku obrad (1)

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – wniosek – zmiana porządku obrad (2)

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – przyjecie porządku obrad ze zmianami

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 259.9 położonej w obrębie geodezyjnym Koleczkowo gm. Szemud

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Szemud

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szemud na rok 2019

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Uchwała w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Szemud na lata 2019 -2022

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków – POSIŁEK W DOMU I W SZKOLE

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego – POSIŁEK W DOMU I W SZKOLE

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Szemud, w miejscowościach Kielno i Szemud

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na trenie Gminy Szemud

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „POMOC GMINY W FORMIE POSIŁKU W SZKOLE I W DOMU” na lata 2019 – 2023

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Uchwała w sprawie przyjęcia wydatków, które nie wygasają z dniem 31.12.2018 r.

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Uchwała w sprawie zmiany w Budżecie Gminy na rok 2018

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wniesionych autopoprawek Wójta Gminy do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na rok 2019.

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Uchwała sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na rok 2019


Sesja II – 05.12.2018 r.

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – wniosek w sprawie zmiany porządku obrad

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – przyjęcie porządku obrad II sesji.

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – przyjęcie protokołu z obrad I sesji.

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Koleczkowo (ul. Na Wzgórzu).

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Łebno (ul. Równa).

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bojano, gmina Szemud.

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – uchwała w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów geodezyjnych Bojano, Kielno i Szemud, gmina Szemud.

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – uchwała w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kielno i Szemud, gmina Szemud.

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – uchwała w sprawie w przyjęcia wykazu wydatków które nie wygasają z dniem 31.12.2018 r.

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – uchwała w w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Dobrzewino (Dobrzewino ul. Pańska).

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – uchwała w w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Leśno (ul. Malinowa).

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII.359.2017 Rady Gminy Szemud z dnia 16 lutego 2017 r.


Sesja I – 23. 11. 2018 r.

IMIENNY WYKAZ GLOSOWANIA – Uchwała w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2018

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Uchwała w sprawie składów komisji stałych Rady Gminy Szemud

IMIENY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru radnego Ireneusza Czarnowskiego na przewodniczącego Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Gminy Szemud

IMIENNY WYKAZ GLOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Gminy Szemud radnego Jacka Nawrockiego

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy Szemud radnego Dariusza Pyż

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy Szemud radnego Kazimierza Mach

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy Szemud radnego Sławomira Skiby

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy Szemud radnego Wincentego Polaszka

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy Szemud radnego Witolda Hoppa

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy Szemud radnego Wojciecha Nowickiego

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy Szemud radnej Aleksandry Perz

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy Szemud radnej Felicji Radziak

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy Szemud radnej Moniki Brzeskiej

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA -Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Gminy Szemud radnego Ireneusza Czarnowskiego

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA -Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Gminy Szemud radnego Macieja Stępki

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Wniosek w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Budżetowo – Gospodarczej

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru radnego Kazimierza Mach na przewodniczącego Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Rady Gminy Szemud

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Rady Gminy Szemud radnego Dariusza Pyż

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Rady Gminy Szemud radnego Grzegorza Haase

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Rady Gminy Szemud radnego Jacka Nawrockiego

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Rady Gminy Szemud radnego Kazimierza Mach

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Rady Gminy Szemud radnego Macieja Stepki

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Rady Gminy Szemud radnego Sławomira Skiby

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Rady Gminy Szemud radnego Wincentego Polaszka

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Rady Gminy Szemud radnego Wojciecha Nowickiego

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Rady Gminy Szemud radnej Beaty Baranowskiej

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Rady Gminy Szemud radnej Hanny Gruba

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Rady Gminy Szemud radnej Moniki Brzeskiej

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Wniosek w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Rady Gminy Szemud – 11 członków

IMIENNY WYKAZ GLOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru radnego Jacka Nawrockiego na przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Szemud

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Szemud radnego Dariusza Pyż

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Szemud radnego Jacka Nawrockiego

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Szemud radnego Kazimierza Mach

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Szemud radnego Macieja Stępki

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Szemud radnego Sławomira Skiby

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Szemud radnego Wincentego Polaszka

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Szemud radnej Aleksandry Perz

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Szemud radnej Beaty Baranowskiej

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Szemud radnej Felicji Radziak

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Szemud radnej Hanny Gruba

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Szemud radnej Moniki Brzeskiej

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Wniosek w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Szemud – 11 członków

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Szemud radnego Sławomira Skibę

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Uchwała sprawie składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Szemud

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Szemud radnego Macieja Stępki

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Szemud radnego Sławomira Skibę

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Szemud radnego Wincentego Polaszka

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Szemud radnej Felicji Radziak

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Wniosek w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – 3 członków

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru radnego Macieja Stępki na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Uchwała w sprawie składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szemud

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szemud radnego Jacka Nawrockiego

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu Komisji Rewizyjnej radnego Grzegorza Haase

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu Komisji Rewizyjnej radnego Kazimierza Mach

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu Komisji Rewizyjnej radnego Macieja Stępki

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Wniosek w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej – 3 członków

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Uchwała w sprawie zmian w Regulaminie Rady Gminy Szemud

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Uchwała w sprawie zmian w Statucie Gminy Szemud

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Szemud

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Uchwała w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Szemud

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Wniosek w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy Szemud – 2 wiceprzewodniczących

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Uchwała w sprawie zmiany porządku obrad I sesji Rady Gminy Szemud kadencji 2018 – 2023

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Szemud