2015-03-19-09-45-47_1_86740

Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w Kielnie

Kontener PZON w Kielnie znajduje się na terenie Mechaniczno-Biologicznej Oczyszczalni Ścieków i obsługiwany jest przez konserwatora oczyszczalni od poniedziałku do czwartku w godzinach 13.00-15.00 . W piątki od godz.13.00 do18.00.

 

Do punktu zbiórki mieszkańcy gminy mogą bezpłatnie dostarczać powstające w domach następujące odpady:

  • sprzęt elektryczny i elektroniczny (nie większy niż telewizor),
  • zużyte baterie, akumulatory itp.,
  • odpady zawierające rtęć (termometry, lampy rtęciowe, świetlówki, przełączniki),
  • środki ochrony roślin i owadobójcze oraz ich opakowania,
  • resztki farb, lakierów, środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po tych chemikaliach,
  • pojemniki ciśnieniowe (gaśnice, opakowania po silikonie, itp.),
  • oleje przepracowane,
  • smary, środki do konserwacji metali itp.,
  • różne odczynniki chemiczne np. fotograficzne wraz z opakowaniami, rozpuszczalniki,
  • przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki.

Do PZON nie przyjmuje się odpadów niebezpiecznych powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

2015-03-19-09-41-39_1_58379