Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 26.07.2018 r nr rej. RDOŚ-Gd-WOO.420.8.2018.MBC/AJ.8. sprawie: potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zadania pn:. ,,Budowa drogi Warzno – Karczemki, część II”