Rozstrzygnięcia konkursów na stanowiska dyrektorów:

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koleczkowie
Szkoły Podstawowej w Jeleńskiej Hucie
Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie

Wyniki (do pobrania)