Rozstrzygnięcie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szemud w roku 2016.

załącznik nr1 zarządzenie 302
załącznik nr2 zarządzenie 302
załącznik nr3 zarządzenie 302
załącznik nr4 zarządzenie 302
załącznik nr5 zarządzenie 302