Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.

Zarządzenie nr 667 / IV / 2017 Wójta Gminy Szemud z dnia 17 sierpnia 2017 roku