Wojciech Szambowski – prezes Zarządu

Rok 2016 – objęcie stanowiska

Rok 2016