Andrzej Rószkowski – prezes Zarządu

Rok 2017 – objęcie stanowiska

Wojciech Szambowski – prezes Zarządu

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2016 – objęcie stanowiska