Rejestr Uchwał Rady Gminy Szemud

Uchwała nr I / 11 / 2018

Uchwała nr I / 10 / 2018

IMIENNY WYKAZ GLOSOWANIA – Uchwała w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2018

Uchwała nr I / 9 / 2018

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Uchwała w sprawie składów komisji stałych Rady Gminy Szemud

IMIENY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru radnego Ireneusza Czarnowskiego na przewodniczącego Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Gminy Szemud

IMIENNY WYKAZ GLOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Gminy Szemud radnego Jacka Nawrockiego

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy Szemud radnego Dariusza Pyż

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy Szemud radnego Kazimierza Mach

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy Szemud radnego Sławomira Skiby

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy Szemud radnego Wincentego Polaszka

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy Szemud radnego Witolda Hoppa

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy Szemud radnego Wojciecha Nowickiego

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy Szemud radnej Aleksandry Perz

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy Szemud radnej Felicji Radziak

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy Szemud radnej Moniki Brzeskiej

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA -Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Gminy Szemud radnego Ireneusza Czarnowskiego

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA -Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Gminy Szemud radnego Macieja Stępki

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Wniosek w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Budżetowo – Gospodarczej

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru radnego Kazimierza Mach na przewodniczącego Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Rady Gminy Szemud

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Rady Gminy Szemud radnego Dariusza Pyż

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Rady Gminy Szemud radnego Grzegorza Haase

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Rady Gminy Szemud radnego Jacka Nawrockiego

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Rady Gminy Szemud radnego Kazimierza Mach

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Rady Gminy Szemud radnego Macieja Stepki

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Rady Gminy Szemud radnego Sławomira Skiby

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Rady Gminy Szemud radnego Wincentego Polaszka

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Rady Gminy Szemud radnego Wojciecha Nowickiego

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Rady Gminy Szemud radnej Beaty Baranowskiej

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Rady Gminy Szemud radnej Hanny Gruba

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Rady Gminy Szemud radnej Moniki Brzeskiej

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Wniosek w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Rady Gminy Szemud – 11 członków

IMIENNY WYKAZ GLOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru radnego Jacka Nawrockiego na przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Szemud

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Szemud radnego Dariusza Pyż

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Szemud radnego Jacka Nawrockiego

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Szemud radnego Kazimierza Mach

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Szemud radnego Macieja Stępki

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Szemud radnego Sławomira Skiby

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Szemud radnego Wincentego Polaszka

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Szemud radnej Aleksandry Perz

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Szemud radnej Beaty Baranowskiej

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Szemud radnej Felicji Radziak

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Szemud radnej Hanny Gruba

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Szemud radnej Moniki Brzeskiej

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Wniosek w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Szemud – 11 członków

Uchwała nr I / 8 / 2018

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Szemud radnego Sławomira Skibę

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Uchwała sprawie składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Szemud

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Szemud radnego Macieja Stępki

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Szemud radnego Sławomira Skibę

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Szemud radnego Wincentego Polaszka

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Szemud radnej Felicji Radziak

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Wniosek w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – 3 członków

Uchwała nr I / 7 / 2018

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru radnego Macieja Stępki na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Uchwała w sprawie składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szemud

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szemud radnego Jacka Nawrockiego

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu Komisji Rewizyjnej radnego Grzegorza Haase

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu Komisji Rewizyjnej radnego Kazimierza Mach

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Głosowanie w sprawie wyboru do składu Komisji Rewizyjnej radnego Macieja Stępki

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Wniosek w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej – 3 członków

Uchwała nr I / 6 / 2018

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Uchwała w sprawie zmian w Regulaminie Rady Gminy Szemud

Uchwała nr I / 5 / 2018

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Uchwała w sprawie zmian w Statucie Gminy Szemud

Uchwała nr I / 4 / 2018

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Szemud

Uchwała nr I / 3 / 2018

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Uchwała w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Szemud

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Wniosek w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy Szemud – 2 wiceprzewodniczących

Uchwała nr I / 2 / 2018

IMIENNY WYKZA GŁOSOWANIA – Uchwała w sprawie zmiany porządku obrad I sesji Rady Gminy Szemud kadencji 2018 – 2023

Uchwała nr I / 1 / 2018

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA – Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Szemud