Zarządzenie w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i do klasy pierwszej szkoły podstawowej, prowadzonych przez Gminę Szemud (dotyczy uczniów spoza obwodu).