Zawiadomienie nr GN.6733.1.2017

Zawiadomienie nr GN.6733.1.2017 z dnia 06.10.2017r. informujące, że w przedmiotowej sprawie został zebrany cały materiał dowodowy i można dokonać końcowego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w niniejszej sprawie.

Dotyczy celu publicznego dla przebudowy linii napowietrznej SN-15kV, rozbiórka i budowa linii napowietrznej SN-15kV, rozbiórka i budowa sieci napowietrznej i kablowej nn-0,4kV, rozbiórka i budowa słupowej stacji transformatorowej na działce nr 38; rozbiórka i budowa linii napowietrznej nn-0,4kV na działce nr 39; rozbiórka i budowa linii napowietrznej nn-0,4kV na działce nr 33; rozbiórka i budowa linii napowietrznej nn-0,4kV na działce nr 44/11 obręb geodezyjny Grabowiec, gmina Szemud.