Starosta Wejherowski zawiadamia o rozprawie administracyjnej (zob. załącznik poniżej).

Zawiadomienie